První ročník pohádkového lesa

Určitě to všichni znáte!

Princeznička na bále, poztrácela korále.

Její tatík, mocný král, Honzíka si zavolal!

"Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále!"

Honzík vyšel na horu, nakopal tam bromborů.

Vysypal je před krále. "Tady máte korále!"

"Větší už tam neměli, ty se snědly v neděli!"

Děti se staly známým Honzíkem, který posbíral roztržité princezničce korále na stanovištích. Nejprve je přivítal do říše pohádek Večerníček, který jim řekl, co budou dělat a pak se vydaly do tajů pohádkového lesa. Čekal tam na ně Rákosníček, Šebestová, Rumcajs, Popelka, Červená karkůlka, Maková panenka a Včelka Mája. Za splněný úkol dostaly korálek, který navlékly na nitku a hotové posbírané korále donesly Panu králi do hradu. Ten jim za odměnu nechal nahlédnout do své truhly s pokladem, kde si mohly vybrat odměnu.

Celá akce se dětem nadmíru líbila a budeme v ní pokračovat i další rok. Pokud se chcete přidat k organizaci, neváhejte a přihlašte se nám. Budeme jen rádi!!

Promítání 6.9.2019

Prezentace Komůrka

Kontakt

RC Komůrka Rodinné centrum Komůrka, z.s.
Sídlo sdružení: Za Sídlištěm 2100/10, Praha 4, PSČ 14300
IČO 22743880

Herničku a kurzy najdete v Komořanech v Domečku v ulici Palmetová, vlevo vedle dětského hřiště, vlevo od školky, malý bílý domek po štěrkové cestě, na hraně lesa.
číslo transparentního účtu u FIO banky:
2800304677/2010
komurka12@email.cz